Startsidan  |  Om MBK  |  Kontakta MBK/Styrelsen   
 Hitta till MBK  |  Galleria  |  Logga in 

VERKSAMHET

Program/kalendarium
Kurser/ungdomsverksamhet
Tävlingar
Gästplats
Miljö

MEDLEMMAR

Stadgar & Ordningsregler

Medlemsmatrikel

Mina sidor (ansökan, mm)

Dokument

Forum (Vaktbyte, Sälj, mm)

Övrig medlemsinformation

MEDLEMSKAP

Bli medlem

Avgifter & arbetsplikt


ÖVRIGT

MBK:s historia

Bra länkar


Webdesign:  Time4IT

   

Om MBK

MBK skall vara en levande, ideel och allmännyttig klubb, där medlemmarna umgås på ett kamratligt sätt. Vi vill att våra nya medlemmar snabbt skall bli bekanta med oss och vi med dem.

MBK är inte en marina, där man enbart "förvarar" sin båt och betalar för service. Att vara medlem i MBK innebär även att bidra med egna arbetsinsatser i form av arbetsplikt, nattvakt etc. Den ideella principen är något av klubbens kvalitativa förväntningar på medlemmarna.

Vi i MBK värnar miljön och följer de miljöregler som finns. Klubben erbjuder utbildning i till exempel navigation, och vi har regelbundna möten där vi pratar om sjömanskap, ger tips om utfärder och praktiska råd om hur man hanterar sin båt. Den kamratliga och sociala samvaron är också viktig.

Du som vill vara medlem i Mälarhöjdens Båtklubb på dessa villkor är välkommen och du förbinder dig att som medlem följa klubbens stadgar och regler.

Ansökan om medlemskap gör du här på hemsida. Fyll i uppgifterna så fullständigt som möjligt. Om du är båtägare skall även begärda uppgifter om båten och försäkringsbolag lämnas.

Det är viktigt att du lämnar en referens. Det bör helst vara en medlem i en båtklubb. Det är givetvis bäst om du kan referera till någon i MBK.

Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om du inte fullgjort dina skyldigheter gentemot annan båtklubb, kan du nekas inträde i MBK.

Mälarhöjdens Båtklubb har ca 600 medlemmar. Antalet registrerade båtar i klubben är ca 350.

Väntetiden för att erhålla en ordinarie båtplats i hamnen är f.n. ca 8 år och för vinterplats ca 10-12 år. Tiden räknas från inträdesdagen i klubben.

Postadress:

 

 

Vår besöksadress är:

Telefon till klubbhuset: 

 

Klubbens plusgirokonto:

Organisationsnummer:

MÄLARHÖJDENS BÅTKLUBB
Box 427
129 04 Hägersten

 

Klubbensborgsvägen 11

08 - 646 41 91

 

15 42 83 - 6

802002-4009

 

Karta och mer information om hur du hittar till oss finns under huvudmenyn:  Hitta till MBK