Startsidan  |  Om MBK  |  Kontakta MBK/Styrelsen   
 Hitta till MBK  |  Galleria  |  Logga in 

VERKSAMHET

Program/kalendarium
Kurser/ungdomsverksamhet
Tävlingar
Gästplats
Miljö

MEDLEMMAR

Stadgar & Ordningsregler

Medlemsmatrikel

Mina sidor (ansökan, mm)

Dokument

Forum (Vaktbyte, Sälj, mm)

Övrig medlemsinformation

MEDLEMSKAP

Bli medlem

Avgifter & arbetsplikt


ÖVRIGT

MBK:s historia

Bra länkar


Webdesign:  Time4IT

   

 Avgifter 2019

MEDLEMMAR
Medlemsavgift 375 kr
Medlemsavgift junior (t.o.m. 18år) 100 kr
Inträdesavgift 700 kr
Inträdesavgift junior (t.o.m. 18år) 150 kr
Hamnplats, per dm båtbredd   85 kr
Trailerplats, per dm båtbredd   85 kr
Varvsplats, per kvm (L+0,5 * B+0,5m)   74 kr
Grundavgift hamn 500 kr
Grundavgift varv 350 kr
Kranlyft, sjö- resp. torrsättning 650 kr
Kanot sommar 450 kr
Kanot vinter 450 kr
Segeljolle (ex Laser) sommar 700 kr
Segeljolle (ex Laser) vinter 700 kr
Hamnplats (tillfällig) per dygn   40 kr
Hamnplats för trailerplatsinnehavare (tillfällig) per dygn   15 kr
Ramptillstånd (rampdekal) per år 400 kr
Klubbnyckel 300 kr
ICKE MEDLEMMAR
Slipavgift per gång (upp/ned) 900 kr
Slipavgift per dygn fr.o.m. dag 2 500 kr
Trailerbåt, sjö resp. torrsättning 200 kr
Gästplats per dygn 100 kr
Mastkran 200 kr
Klubbnyckel deposition 500 kr

En fullständig specifikation över avgifter finns under fliken Dokument, rubrik Nattvakter, Klubbtjänst och avgifter.

KLUBBTJÄNST

För att hålla kostnaderna låga kallas båtklubbens medlemmar till klubbtjänst. 

Detta hanteras av klubbens ansvarige för klubbtjänst (se Kontakta MBK/Styrelsen) och gäller insatser som har med  underhåll av båtklubben att göra. Klubbtjänst gäller för alla med båtplats vid bryggan eller på land. Efter sjösättning och före torrsättning gäller klubbtjänst för alla med vinterplats. Vid dessa tillfällen sker in-/ut-tagning av stöttningsmateriel, städning, m.m.

NATTVAKT

Alla medlemmar med permanent sommarplats (vid bryggan eller på varvsplan) ska gå nattvakt. Det är båtägarens ansvar att ta reda på när nattvakten ska gås, och se till att vakten utförs. Nattvakten hanteras av klubbens nattvaktschef (se Kontakta MBK/Styrelsen)

ÖVRIGT

Observera att maximal bredd för båtar i MBK är 3,75 meter. Extremt bullrande båtar är inte tillåtna i klubben enligt ordningsreglerna.